År: 2016

Kulturens komedi

Varmt välkomna till vår andra träff med den lilla läsecirkeln! Denna gång diskuterar vi “Der ‘Tragödie der Kultur’”, den femte och avslutande studien i Cassirers Logik der Kulturwissenschaften,…

Törnebohm och Cassirer

För att uppmärksamma Håkan Törnebohms bortgång har vi bett två av hans tidigare studenter (båda numera emeriti), vetenskapsteoretikerna Jan Bärmark och Aant Elzinga, att kort redogöra för Törnebohms vetenskapliga bana –…

Törnebohm avliden

Den 20 mars 2016 avled Håkan Törnebohm, professor emeritus i vetenskapsteori och en av Cassirer-sällskapets hedersledamöter, vid en ålder av 96 år. Med anledning av sorgebudet har Institutionen för filosofi,…