Månad: mars 2008

Att vara utom sig inom sig

Victoria Fareld, Att vara utom sig inom sig. Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet, Logos/Pathos #9 (Göteborg: Glänta, 2008). Kan man bygga en politisk filosofi på människors beroenden och sårbarhet istället för…