År: 2008

Law and symbolic order

4:e Cassirer-symposiet: ”Law and symbolic order – Cassirer’s contribution to legal philosophy”, 27 maj 2008 Over the past decade Ernst Cassirer’s philosophy of culture has been widely recognized as…

Att vara utom sig inom sig

Victoria Fareld, Att vara utom sig inom sig. Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet, Logos/Pathos #9 (Göteborg: Glänta, 2008). Kan man bygga en politisk filosofi på människors beroenden och sårbarhet istället för…