Törnebohm avliden

Den 20 mars 2016 avled Håkan Törnebohm, professor emeritus i vetenskapsteori och en av Cassirer-sällskapets hedersledamöter, vid en ålder av 96 år. Med anledning av sorgebudet har Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet lagt upp ett kort men läsvärt porträtt på sin hemsida. Den som vill veta mer om Törnebohms relation till Cassirer börjar förslagsvis i den intervju med Carl Martin Allwood och Jan Bärmark som publicerades i Vest: tidskrift för vetenskapsstudier, vol. 2, nr. 7 (1994) och där man bland annat kan läsa:

Cassirer betydde enormt mycket för mig. Och inte minst mötet med hans person. Vi var inte många som gick på Cassirers föreläsningar, en fyra, fem stycken. Han betydde ofantligt mycket. Jag brukar läsa Cassirers Essay on Man av och till. Den hör till följeslagarna, de böcker som man gärna läser om.

Nu har det alltså blivit hög tid att läsa om – eller bara läsa – Törnebohms egna böcker.